Katedra sociální pedagogiky

Sympozium 2022

všechny články

Aktuality

Prof. James Thompson 1. 12. 2022 17:00 RUV Poříčí 9 Lecture & roundtable

V rámci své praxe můžete pomáhat i ukrajinským dětem.

V bakalářském stupni studia je možné Asistentskou praxi doučování i asistování v prezenční i kombinované formě studia absolvovat i pedagogickou činností s dětmi z Ukrajiny, které začaly navštěvovat české školy nebo trávit čas ve volnočasových organizacích.

Kódy předmětu: (SZ6055, SZ6085, SZ6036, SZ6086, SZ6087, SZ6088, SZ6007, SZ6032, SO502, SZ9BP_DSZ)

 

Pro takovou praxi platí:

• Je-li pedagogická činnost realizována v zařízení, kam se student/ka na začátku semestru
přihlásil/a na praxi, není třeba nic měnit. Činnosti si vykazujte standardním způsobem.
• Rozšiřujete-li svou pomoc/dobrovolnictví do další organizace školského typu, nahlaste tuto
skutečnost koordinátorce praxí nebo manažerce praxí e-mailem (doucovani@ped.muni.cz).
• Pokud svou činnost rozšiřujete o doučování dalšího dítěte nebo dětí z Ukrajiny, nebo
doučujete tyto děti ve spolupráci s jinou organizací, nahlaste tuto změnu svému koordinátorovi
praxe. Standardně si vykazujte činnosti do formuláře.
• Individuální změny konzultujte včas.
• Pro práci s ukrajinskými dětmi platí, že veškerý čas věnovaný pedagogické činnosti ve
formálním vzdělávání i volnočasovém vzdělávání nebo na asistenčních místech či dobrovolnických
centrech lze uplatnit jako povinně volitelnou praxi v bakalářském stupni studia i jako individuální
praxi. Vždy dopředu komunikujte s vyučující předmětů praxí.

Aktuální poptávku pomoci můžete sledovat na webu MUNI Pomáhá a na další informace k zapojení
na webu Pedagogické fakulty MU - Pomáháme.
https://ksop.ped.muni.cz/co-je-socped/o-katedre-socped/doucovani

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na koordinátorku praxí Zuzanu Dvořákovou
(doucovani@ped.muni.cz)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info