KLUBÍK pro děti 2. stupně

Ve spolupráci s MUNI POMÁHÁ jsme od března 2023 zřídili doučovatelský kroužek "KLUBÍK", který je primárně určený pro děti druhého stupně ZŠ ze sociálně znevýhodněného prostředí. Katedra sociální pedagogiky a MUNI POMÁHÁ se doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí dlouhodobě věnují. Díky doučování zajistíme dětem potřebnou pomoc a můžeme tak zmenšovat rozdíly ve vzdělávání, způsobené různými vlivy. 

Na pomoc jsme si přizvali doučovatele z řad studentů povinného předmětu praxe, ale i studenty napříč univerzitou, kteří mají chuť dobrovolně pomáhat dětem v jejich cestě za vzděláním. O Klubík byl z řad studentů ale i rodin velký zájem, z čehož máme obrovskou radost.

Klubík se bude konat na Pedagogické fakultě každý čtvrtek od 14:00 do 17:00 a cílovou skupinou jsou děti z naší databáze od 6. do 9. třídy. V tomto semestru bychom chtěli nejvíce podpořit žáky 9. tříd, které brzy čekají přijímací zkoušky na střední školy.

První setkání v podzimním semestru proběhne dne 5. 10. 2023 ve 14:00. 
V jarním semestru začínáme dne 22.2. 2024, opět ve 14:00. 

Součástí KLUBÍKU bude i metodická podpora pro naše doučovatele, plánujeme různé workshopy, doučovatelská setkání a zajištění celkové podpory našim dobrovolníkům. 

Na Klubík máme velice pozitivní ohlasy, z čehož máme velkou radost a tato zpětná vazba nám dodává motivaci pro další práci! ♥ 

"Dobrý den, ráda bych poděkovala všem studentům a vyučujícím z řad Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity za organizaci Klubíku, který žákům pomáhá s přípravou na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Za naši školu navštěvovalo Klubík v zimním semestru 2023 celkem 5 dětí, z toho dvě ukrajinské. Všechny děti si studenty, kteří s nimi pracovali, oblíbily a do Klubíku se těšily. Děti si pochvalují individuální přístup a přátelskou vstřícnou atmosféru. Naši žáci jsou vděčni za to, že jim studenti poradili i s jinými předměty. Zvlášť kladně hodnotí fakt, že pokud jim něco nejde, studenti se snaží najít příčinu a pracují na jejím odstranění. Protože je v Klubíku příjemná atmosféra, děti se nebojí ptát se a odhalovat slabá místa. Navíc se nikdy necítí trapně, když něco neví nebo jim něco nejde. Studenti projevují empatii a hledají vždy způsob vysvětlení, který dítěti vyhovuje. Mně osobně se líbí, že s dětmi pracuje více studentů, takže děti mají pořád pocit, že se jim někdo věnuje a že slyší výklad více způsoby. U všech dětí pozoruji, že se zvýšilo jejich sebevědomí. Protože učím český jazyk, vidím zlepšení v tomto předmětu, rodiče vidí i pokroky v matematice. Zvlášť si vážím pomoci, kterou jste poskytli našim dvěma ukrajinským žákům k jejich aktivnějšímu začlenění do školního procesu.
Do budoucnosti přeji Klubíku, aby studentům jejich práce dařila, a věřím v další spolupráci s našimi žáky."

Paní učitelka brněnské školy

Exkurze do VIDA CENTRA s účastníky Klubíku

Z fakulty do VIDY pěšky za pár minut! 

Učili jsme se hrou!

Protože věda je zábava!

Děkujeme VIDA CENTRU za volné lístky a hlavně za zprostředkování unikátního zážitku "našim" dětem! 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info