Chci studovat

Studujte obor, který má smysl.

 • Láká vás vzdělávání a práce s lidmi?
 • Máte vlastní nápady a vize, jak měnit svět kolem sebe k lepšímu?
 • Baví vás dlouhodobá práce v týmu, ale zároveň umíte být samostatní a odvést pořádný kus práce?
 • Chcete co nejdřív vyrazit do terénu a propojovat teoretické poznatky s praxí?

Chceš na "SocPed"? Tak "klikni".

Bakalářský studijní program

Studijní program Sociální pedagogika a volný čas je určen všem, kdo chtějí uplatnit a rozvinout tvořivost, empatii a komunikaci při práci s lidmi v oblastech výchovy, vzdělávání, volného času, sociální práce, nebo firemního vzdělávání.

Jako absolventi oboru se uplatníte v jakékoliv profesi zaměřené na rozvoj lidí všech věkových kategorií (ať už ve státním, neziskovém či komerčním sektoru), jako vzdělavatelé, lektoři, animátoři, vychovatelé, nebo sociální pracovníci či poradci. Práci najdete v řadě organizací a institucí a zároveň budete připraveni si vlastní organizaci založit a realizovat své vize a projekty.

V rámci studia Sociální pedagogiky si zakládáme na unikátní kombinaci metod a přístupů, které vás připraví nejen na práci s lidmi, ale pomohou vám dozrát v osobnost.

Je to málo? Tady je pár dalších důvodů, proč je studium Sociální pedagogiky tou správnou volbou:

 • Propojování poznatků z oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, filosofie a metodologie
 • Kontakt s praxí již od prvního semestru
 • Absolvování sebezkušenostních skupin osobnostního a sociálního rozvoje a rozmanitých výjezdních zážitkových kurzů (např. adaptační, zimní a metodický kurz)
 • Systematická projektová práce v týmu po celou dobu studia

Studium je možné propojit s dalším studovaným plánem na Fakultě sociálních studií, Filozofické fakultě. Vhodnou dvouoborovou kombinací Sociální pedagogiky jsou například environmentální studia, sociální práce.

Studium probíhá jako jednooborové studium, ale také ve formě vedlejšího plánu, hlavního plánu. Je obohacené o předměty Dramatická výchova nebo Zážitková pedagogika.

V rámci jednooborového plánu studia můžete volitelně absolvovat různorodé množství povinně volitelných předmětů ze tří oblastí (zážitková pedagogika, sociální aktivizace, dramatická výchova) a získat dodatečnou státní závěrečnou zkoušku z dramatické výchovy.

Studijní program Sociální pedagogika

Od akademického roku 2019/2020 lze obor Sociální pedagogiky studovat ve třech možných variantách:

Vedlejší studijní plán

Absolvováním vedlejšího studijního plánu obsáhnete znalosti, dovednosti a kompetence sociální pedagogiky. Vedlejší studijní plán se skládá ze dvou bloků: první blok předmětů koncentruje pole sociální pedagogiky a těsněji provazuje teorii a praxi (předměty Sociální pedagogika v teorii a praxi, Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky, Metody sociální pedagogiky, Teoretické koncepty sociální pedagogiky I, II, Projektování v sociální pedagogice I, II). Druhý blok je tvořen tradičními disciplínami (předměty Základy pedagogiky, Základy psychologie, Vývojová psychologie atd.), které interdisciplinárně ukotvují sociální pedagogiku v poli příbuzných vědeckých disciplín.

Hlavní studijní plán

Pokud si zvolíte variantu hlavního studijního plánu, budete mít možnost doplnit studium smysluplnými kombinacemi jiných oborů ve vedlejší studijním plánu (doporučujeme kombinovat s obory Sociální práce, Environmentální studia, apod.), které rozšíří vaše profesní uplatnění. Součástí hlavního studijního plánu je metodologická příprava, neboť v rámci tohoto studia budete psát závěrečnou bakalářskou práci.

Jednooborový studijní plán

V plánu si rozšiřujete znalosti a kompetence výběrem profilace se zaměřením na Osobnostní rozvoj a výchovu ve volném čase (předměty Reflektivní učení, Herní principy, Supervize a intervize zážitkově orientovaných kurzů, atd.) nebo na Dramatickou výchovu aplikovanou do prostředí sociální pedagogiky (předměty Aplikované drama, Divadlo utlačovaných, Strukturování dramatické hry, Loutka jako nástroj komunikace).

Uplatnění absolventů

Jako absolvent naleznete uplatnění v mnoha profesích při práci s různými sociálními skupinami.

 • Budete schopni podpořit jedince nebo vést celý tým
 • Uplatnění najdete jak ve ve státních institucích a neziskových organizacích, tak i v komerčním sektoru
 • Můžete pracovat s dětmi ve školách, v centrech volného času nebo například v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 • Jako sociální pedagog můžete působit v celém spektru sociálních služeb, ať už s dětmi, dospívajícími, dospělými nebo seniory, kteří se nacházejí v těžkých životních situacích
 • Své dovednosti využijete také ve firemním vzdělávání a v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • Práci si můžete také hledat ve státních institucích jako poradce, koordinátor, na ministerstvech nebo třeba u veřejného ochránce práv
 • Můžete si založit vlastní organizaci či spolek a realizovat své vize a plány
 • Případně se můžete angažovat v různých rozvojových projektech u nás i v zahraničí

Ať už si vyberete jakkoliv, svou prací budete přispívat ke zlepšení života jedince i celé naší společnosti.

Praxe

Během studia budete mít možnost zvolit si praxi podle vlastních preferencí. Angažovat se můžete v celé řadě neziskových i ziskových organizací, státních institucích a spolcích.

Kde lze získat praxi?

Praxi můžete absolvovat na například následujících pozicích:

 • Vychovatel, sociální pedagog, pedagogický asistent ve školách
 • Pedagog ve volnočasových zařízeních, centrech volného času, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
 • Pracovník či pedagog v sociálních službách (dětské domovy, azylové domy, probační a mediační služby, domovy důchodců apod.)
 • Lektor firemního vzdělávání, rozvoje zaměstnanců, teambuildingů

Praxi můžete absolvovat v českých institucích nebo v rámci zahraničních stáží.

Navazující magisterský program

Po dokončení bakalářského programu lze pokračovat na navazující magisterský program Sociální pedagogika a volný čas (v prezenční formě) nebo program Sociální pedagogika (v kombinované formě).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info