Marketingová strategie Katedry sociální pedagogiky

Začátkem roku spustila Katedra sociální pedagogiky PdF MU nové webové stránky a v té souvislosti zveřejnila i nové logo korespondující s aktuálním vizuálním stylem MUNI. Jaká cesta provázela novou prezentační strategii akademického pracoviště? A je tato cesta u konce?

26. 4. 2019

Uplatnění sociálních pedagogů sahá do mnoha oblastí a stále přibývá pracovních pozic, ve kterých zaměstnavatelé poptávají kompetence k nimž jsou studenti sociální pedagogiky vedeni při studiu na pedagogické fakultě. Kromě poptávky pracovního trhu dochází na Masarykově univerzitě k významné změně, kdy se velká část studijních programů dělí na hlavní a vedlejší studijní plán, a proto se Katedra sociální pedagogiky PdF MU rozhodla vložit energii do své sebeprezentace a rozšířit povědomí o studijních možnostech jak veřejnosti, tak zaměstnavatelům. Jedním z hlavních cílů nové prezentační strategie je dosáhnout vyššího počtu motivovaných zájemců o studium, kteří cíleně hledají jedinečný druh studia jenž SocPed nabízí, a zároveň posílit prestiž pracoviště, které je důležitou součástí MUNI.

Katedra sociální pedagogiky spustila v lednu roku 2019 nové webové stránky, na jejichž vzniku se podíleli členové katedry, profesionální grafici a editoři i samotní studenti. Nové webové stránky a další propagační materiály tak reagují na změnu vizuálního stylu Masarykovy univerzity a dlouhodobou potřebu prezentace nejen v českém, ale i cizojazyčném prostředí. Katedra se chce vizuálně prezentovat jako součást univerzity se svou osobitou tváří, a v rámci tvorby vzniklo i nové logo.

Výchozím bodem tvorby nové sebeprezentace byla analýza a marketingová strategie, která na katedře vznikla výhradně pro tento účel. Posílila se aktivní komunikace vůči novým uchazečům o všechny typy studia od bakalářského přes navazující magisterské i doktorské a propaguje se i nabídka kurzů celoživotního vzdělávání.

Výsledky tohoto kroku lze postřehnout ve finálních číslech uchazečů o studium, kdy si přihlášku do bakalářského studia prezenční formy podalo 370 zájemců, což je dvojnásobný počet ve srovnání s předchozími roky. Pracovníky katedry nyní aktivněji oslovují zahraniční partneři a facebooková a instagramová stránka mají dosah na mnoho členů těchto elektronických platforem, kteří se tak dozvídají o aktuálních aktivitách katedry. Do budoucna se chystají nové články na blog a širší propagace projektů, na kterých se katedra podílí. Marketingovou strategií chceme podpořit i naše kurzy v celoživotním vzdělávání a dílčí akademické aktivity, jež jsou nedílnou součástí práce na univerzitě. Tým, který se podílí na nové strategii, je složený ze studentů a akademiků. Pokud studujete na Katedře sociální pedagogiky a měli byste zájem se zapojit do některých aktivit pracoviště, pokud jste akademik a zaujala Vás cesta, kterou se katedra vydala, či pokud jen máte k tomuto tématu nějaké otázky, jsme vždy otevřeni podělit se o svoje zkušenosti.

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info