Budapešť: Divadlo ve výchově za hranicemi

Očima studentů: V rámci krátkodobé studijní stáže v listopadu 2018 jsme navštívili budapešťskou organizaci Káva, která se již přes 20 let věnuje divadlu ve výchově.

7. 1. 2019

Divadlo ve výchově otevírá sociální témata

Divadlo ve výchově je edukační metoda, která pomocí divadelního představení předává publiku hlubší sdělení nebo poselství. Tato metoda ve všech formách vyžaduje určité zapojení publika (žáků, studentů ale i dospělých). Zapojení může probíhat přímo během představení, kdy publikum do hry vstupuje a spoluutváří tak celou její podobu, nebo například formou navazujícího workshopu, kdy se účastníci věnují danému tématu v připravené lekci. Drama ve výchově je vhodnou metodou při otevírání sociálních témat, například šikany. Lekce většinou bývají realizovány buďto přímo ve školním prostředí, nebo ve speciálních centrech, která se tématu věnují profesionálně. V Brně je nejznámější centrum Labyrint, které spadá pod SVČ Lužánky. A právě do podobného centra v Budapešti jsme dostali možnost se zajet podívat na třídenní stáž. Tu jsme financovali přes stipendijní program (viz rámeček níže) Pedagogické fakulty MU.

Sociální sítě, krize identity, zodpovědnost za vlastní činy

Organizace Káva Kulturális Mühely působí v Budapešti již 22 let a patří mezi světově nejuznávanější organizace tohoto typu. Denně hrává několik představení pro různé cílové skupiny, od žáků po dospělé. Zároveň umožňují vysokoškolským studentům náslechy, které jsme s radostí využili. Ráno a dopoledne jsme vždy strávili sledováním představení a následných lekcí. Vše probíhalo v maďarštině, ale měli jsme k dispozici anglický překlad scénářů a zaměstnankyni Kávy, která nám ochotně tlumočila i besedy s herci. Dohromady jsme viděli tři představení:

  • Troll o hranici mezi legrací a ubližováním na sociálních sítích,
  • Under their feet, které řešilo krizi identity dvou generací maďarských emigrantů,
  • Peer Gynt upozorňující na nutnost převzít zodpovědnost za vlastní činy.
Herecké výkony a divadelnický přístup

Společným jmenovatelem všech tří představení byly skvělé herecké výkony. Díky nim působila představení uvěřitelně a realisticky. Později jsme se dozvěděli, že nikdo z divadelníků není profesionální herec, což mě osobně dává velkou motivaci do budoucna pracovat na zlepšení vlastních hereckých dovedností. Nejpřínosnějším shledávám právě fakt, že jsme měli možnost vidět jiný, více divadelnický přístup k divadlu ve výchově a porovnat jej s tím, na co jsme doposud byli zvyklí.

Markéta Braunová, studentka 2. ročníku bakalářského studia

Stipendijní programy Pedagogické fakulty

Pedagogická fakulta MU má několik stipendijních programů, my jsme žádali přes program na podporu krátkodobých pobytů a praktických stáží. Pozor, toho stipendium může student čerpat jen jednou za akademický rok. Pokud tedy uvažujete i nad jinou stáží, konferencí nebo třeba workshopem v zahraničí, dopředu si čerpání promyslete. Z tohoto programu může každý student či studentka čerpat až 10 000 Kč při trvání pobytu do 30 dnů. Při delších pobytech se částka zvyšuje nebo lze využít jiného stipendijního programu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info