O katedře SocPed

Naše aktivní katedra

Kromě teoretické výuky a výzkumu dáváme studentům prostor se aktivně angažovat v rámci smysluplných projektů. Studenti si tak mohou prohloubit svou oborovou profilaci a získat odbornou praxi.

  • Kabinet divadla utlačovaných, pod jehož záštitou vytváří studenti s profilací dramatické výchovy autorské programy pro základní a střední školy a veřejnost.

  • Kabinet multikulturní výchovy podporuje studenty a zájemce o studium z různých národnostních menšin a rozvojových projektů. Rovněž stojí za fakultní praxí v oblasti doučování.

  • Kabinet osobnostního a sociální rozvoje (OSR) a pedagogiky volného času (PVČ) je aktuálně v přípravě a plánuje zahájit svou činnost v březnu 2019. Jeho výstupem bude jak publikační a odborná činnost, tak i vytvoření lektorské základny napříč katedrami či metodika pro studenty PdF MU.

  • Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí garantuje katedra jako celofakultně povinně – volitelný předmět v rámci studijních praxí.

Děláme svět lepším místem pro život

Děláme vědu, která je odpovědí na problémy současného světa. Prostřednictvím vzdělávání a každodenního kontaktu s druhými lidmi měníme svět, aby se nám v něm společně žilo lépe. Klíčem k pochopení světa je totiž dialog a vzájemná důvěra. Hledáme alternativní řešení společenských problémů. 

Poznej lidi na katedře

Sociální pedagogika v pojetí PdF MU

Jak to děláme?

Propojením vědy a praxe připravujeme sociální pedagogy na žádanou profesi. Základem studia sociální pedagogiky je jedinečná kombinace praxe, vlastních zkušeností, práce s jednotlivci, ve skupině i práce se skupinou, v komunitě a s komunitou.

Věnujeme se analýze sociálně pedagogických témat z hlediska různých perspektiv na základě teoretických poznatků z různých oborů. Klíčem k pochopení jinakosti je společný dialog, sdílení, naslouchání, konflikty a argumenty.

Ve výuce využíváme konstruktivistických didaktických principů a klademe důraz na různé podoby skupinového učení jako je flipped learning, metoda Cyril Mooneyové, kooperativní výuka, zkušenostně reflektivní učení a další.

Jak dlouho to děláme? 

Bez popisku

Historie katedry

  • 1998 – rozvoj oboru Sociální pedagogika v prezenční formě studia na Pedagogické fakultě MU,
  • 2002 – vznik samostatné Katedry sociální pedagogiky,
  • 2008 – rozšíření formy studia na navazující magisterské studium,
  • 2016 – zisk akreditace na dvouoborové studium sociální pedagogiky ve spolupráci s Fakultou sociálních studií pro studijní kombinaci Sociální pedagogika a Sociální práce a Sociální pedagogika a Environmentální studia,
  • 2016 – zisk akreditace pro vlastní doktorské studium sociální pedagogiky,
  • 2018 – zisk akreditace bakalářského studia programu Sociální pedagogika a volný čas (v podobě hlavního, vedlejšího a jednooborového studijního plánu)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info