Pozvánka na přednášku Dramaterapie

24. 11. 2021

Bez popisku

Marius je náš kolega a vážený přítel, který vyučuje v oboru Dramaterapie od roku 2008. Předtím pracoval jako dramaterapeut v rámci vlastní praxe s různými cílovými skupinami a v oblasti psychiatrie dospělých. Věnuje se playback divadlu a pro studenty Masarykovy univerzity přináší další metody již podruhé do Brna. V jeho veřejné přednášce si můžete poslechnout, co je praxí studentů Dramaterapie na NHL Stenden University a jak může být dramaterapie obohacující pro oblast vzdělávání. Je dobré vědět, že Mariusovo pracoviště je naší partnerskou univerzitou pro Erasmus program.

Přednáška se bude konat ve středu 8. prosince 10:00 – 11:50, bude vedena v angličtině.

V RUV, Poříčí 7 (PdF MU).

Pokud chcete přijít, zapište se nám krátkým EMAILem na "remsova@ped.muni.cz", abychom měli přehled o počtech a mohli vás v případě potřeby informovat o online připojení.


 

We invite you for the public lecture of Marius den Otter - NHL Stenden University (Leeuwarden, Netherlands).

Marius is our colleague and friend, who teaches in the field of Dramatherapy since 2008. Before that he worked as a drama therapist within his own practice with different target groups and in adult Psychiatry. He is playback theatre practitioner and brings other methods for the students of Masaryk University over to Brno for the second time. In his public lecture you can hear about what dramatherapy brings to praxis for the students at NHL Stenden University and we will open the discussion how can dramatherapy be enriching for educational field. Keep in your mind, that Maruis´ University is our partner university for Erasmus programme.

The lecture will be held on Wednesday 8th December 10:00 – 11:50am.

In RUV, Poříčí 7 (PdF MU).

EMAIL us to "remsova@ped.muni.cz" if you want to join, so we can catch up with you in case of online version.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info