Státnicové otázky

Bakalářská práce

Součástí ukončení studia je tvorba a obhajoba bakalářské práce. Počínaje 4. semestrem absolvujete během studia absolvujete celkem 3 předměty bakalářské práce.

Předměty k bakalářské práci

Na bakalářskou práci nejste sami a během studia projdete postupně třemi předměty bakalářské práce, které vás provedou celým průběhem od projektování a vymýšlení tématu, přes konzultace s vedoucím práce a realizaci výzkumu až po odevzdání a obhajobu.

Odevzdání

Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu. Na fakultní úrovni neexistuje povinnost závěrečnou práci tisknout. Povinnost odevzdat výtisk práce však může být ustanovena v tzv. oborovém standardu. Pokud tedy v souladu se standardem vedoucí práce vyžaduje výtisk práce, pak se také předpokládá, že současně poskytne další instrukce (podoba a počet výtisků, čas a místo předání). Pozor, studijní oddělení výtisky prací nikdy nevybírá.

Více informací naleznete zde:
Často kladené dotazy
https://www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni/casto-kladene-dotazy/23-zaverecna-prace
Státní a závěrečné zkoušky
https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky

Důležité odkazy

Co nepřehlédnout?

K přípravě bakalářské práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní závěrečné práce neobejdete. První odkaz směřuje do moodlinky k bakalářskému projektu a druhý obsahuje kompletní standardy pro psaní bakalářské práce sepsané děkanem Pedagogické fakulty.

Diplomová práce

Součástí ukončení studia je tvorba a obhajoba diplomové práce. Počínaje 2. semestrem absolvujete během studia absolvujete celkem 3 předměty diplomové práce.

Předměty k diplomové práci

3 předměty

Na diplomovou práci nejste sami a behěm studia, počínaje 4. semestrem projdete postupně 3 předměty DP, které Vás provedou celým průběhem od projektování a vymýšlení diplomové práce, přes schůzky s vedoucím práce a realizaci výzkumu, až po odevzdání a obhájení DP

  • 2. semestr – Projekt (zápočet uděluje doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.)
  • 3. semestr – Diplomová práce (zápočet uděluje vedoucí DP)
  • 4. semestr – Dokončení (zápočet uděluje vedoucí DP)

Odevzdání

Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu. Na fakultní úrovni neexistuje povinnost závěrečnou práci tisknout. Povinnost odevzdat výtisk práce však může být ustanovena v tzv. oborovém standardu. Pokud tedy v souladu se standardem vedoucí práce vyžaduje výtisk práce, pak se také předpokládá, že současně poskytne další instrukce (podoba a počet výtisků, čas a místo předání). Pozor, studijní oddělení výtisky prací nikdy nevybírá.

Více informací naleznete zde:
Často kladené dotazy
https://www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni/casto-kladene-dotazy/23-zaverecna-prace
Státní a závěrečné zkoušky
https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky

 

Důležité odkazy

Co nepřehlédnout?

K pečlivé přípravě své diplomové práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní DP neobejdete. První odkazy směřují do moodlinky na diplomový projekt a druhý odkaz obsahuje kompletní standardy DP sepsané Jiřím Němcem.

Informace k odevzdání bakalářské / diplomové práce

Termín pro odevzdání práce v rámci jarního semestru: 20. duben
Termín pro odevzdání práce v rámci podzimního semestru: 10. prosinec

Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu. Na fakultní úrovni neexistuje povinnost závěrečnou práci tisknout. Povinnost odevzdat výtisk práce však může být ustanovena v tzv. oborovém standardu. Pokud tedy v souladu se standardem vedoucí práce vyžaduje výtisk práce, pak se také předpokládá, že současně poskytne další instrukce (podoba a počet výtisků, čas a místo předání). Pozor, studijní oddělení výtisky prací nikdy nevybírá.

Na Katedře sociální pedagogiky preferujeme práce v elektronické podobě.

Obecné informace k SZZ

Státnice 

Na konci bakalářského studia vás čekají Státní Závěrečné Zkoušky (SZZ). Zde naleznete všechny informace, které jsou důležité pro jejich úspěšné splnění.

Ke státním zkouškám je nutné se včas přihlásit. Zde naleznete potřebné informace a odkazy. Podle harmonogramu si pohlídejte datum přihlášek

Státní zkoušky se skládají z různých tematických okruhů. Zde naleznete aktuální seznam okruhů, které se mohou lišit podle roku imatrikulace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info