Navazující magisterské studium

Sociálním pedagogem s přesahem

Navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas vás připraví pro celou škálu sociálně pedagogických profesí. Budete se orientovat v aktuálních trendech, naučíte se pracovat s teoretickými poznatky a aplikovat je do praxe. Stanete se odborníkem na projektování, vedení lidí a výzkum. V průběhu studia budete v týmu vytvářet a realizovat projekt. Vyzkoušíte si práci s lidmi a budete schopni pracovat se svými vizemi a předpoklady.

Magisterské studium představuje pokračování bakalářského studia, které vám pomůže ukotvit poznatky a naučit se je implementovat do praxe. Díky nabytým vědomostem, dovednostem a vlastnostem se stanete odborníkem ve společenském systému péče o děti, mládež, dospělé a seniory.

Těžištěm magisterského studia je metodologie výzkumu a projektování. V rámci předmětů usilujeme o transdisciplinární charakter výuky, hledání souvislostí, východisek a přístupů. Magisterské studium nabízí spoustu příležitostí, jak rozvíjet svůj potenciál. Nezapomíná ani na práci s týmem, vedení lidí a management. Nedílnou součástí jsou také metodologické předměty představující kvalitativní i kvantitativní přístup a výzkumné strategie včetně výzkumu v terénu. Součástí je praxe a projektování v týmu.

Na této stránce naleznete veškeré informace související s prezenčním navazujícím magisterským studiem.

Prezenční forma

V magisterském studiu vás čeká:
 • Metodologie (vlastní návrhy a projektování)
 • Propojení různých teoretických disciplín
 • Utváření kompetencí profesionálního sociálního pedagoga
 • Tvorba a realizace projektů
 • Zajímavá praxe včetně supervize a teoretické opory
 • Holistický přístup ke všem poznatkům
 • Důraz na týmovost

Studijní plán

Praxe

Součástí magisterského studia je propojení výzkumné činnosti a praktické aktivity v terénu, kterou absolvujete v rámci předmětu Souvislá pedagogická a badatelská praxe (SV4MP_PX).

O praxi

Kdy praxe probíhá?

Praxi absolvujete ve 2. ročníku magisterského studia. Kompletní informace o předmětu naleznete ve výukovém kurzu moodlinky.

Kde praxe probíhá?

Praxi absolvujete v zařízení či instituci podle vlastního výběru, případně můžete využít naše partnerské organizace.

Vědecká praxe může probíhat v nejrůznějších oblastech sociální pedagogiky, sociální práce, pedagogiky volného času, v oblasti školství apod.

Jaký je rozsah praxe?

Jako praxe se počítá 60 dní praktické činnosti v terénu a výzkumného zpracovávání získaných dat. Velký rozsah praxe umožňuje důkladné a dlouhodobé poznání zkoumaného jevu, které je nezbytné pro zpracování kvalitního výzkumu.

Jaké jsou výstupy a ukončení?

Výstupem praxe je koncept výzkumné části diplomové práce, popis intervenční strategie a reflexe aplikace v konkrétním případě. Ukončení praxe (zápočet do ISu) uděluje vedoucí diplomové práce.

Důležité odkazy

Na tomto místě najdete všechny důležité odkazy potřebné pro úspěšné absolvování praxí.

BOZP – Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

Součástí odborných praxí je získání znalostí ohledně bezpečnosti práce. V moodlince naleznete teoretickou kapitolu věnovanou bezpečnosti a následný online test. Test splníte jako součást studia před začátkem studijních praxí.

(pozn. heslo k moodlince je dostupné u vyučujícího předmětu)

Potvrzení o absolvování praxe a smlouvy

Praxi, kterou absolvujete během studia, dokládáte dvěma dokumenty ověřenými organizací, kde praxi absolvujete. V budoucnu se vám mohou hodit jako doložení praxe při ucházení se o zaměstnání.


Vše o praxích

Na moodlince odborných praxí naleznete veškeré informace ohledně praxí napříč celým studiem. Dozvíte se o průběhu praxe navazujícího magisterského studia i možnostech na celoživotním vzdělávání.

MOODLINKA PRAXÍ

Kombinovaná forma

Ve formě kombinovaného studia vás čeká vás například:

 • Metodologie (vlastní návrhy a projektování),
 • propojení různých teoretických disciplín,
 • utváření kompetencí profesionálního sociálního pedagoga,
 • tvorba a realizace projektů,
 • zajímavá praxe včetně supervize a teoretické opory,
 • holistický přístup ke všem poznatkům.

Studijní plán

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info