Navazující magisterské studium – prezenční

Předměty

Sociální pedagogika a volný čas | jednooborové studium

V průběhu studia splníte:

Sociálním pedagogem s přesahem

Navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas vás připraví pro celou škálu sociálně pedagogických profesí. Budete se orientovat v aktuálních trendech, naučíte se pracovat s teoretickými poznatky a aplikovat je do praxe. Stanete se odborníkem na projektování, vedení lidí a výzkum. V průběhu studia budete v týmu vytvářet a realizovat projekt. Vyzkoušíte si práci s lidmi a budete schopni pracovat se svými vizemi a předpoklady.

Magisterské studium představuje pokračování bakalářského studia, které vám pomůže ukotvit poznatky a naučit se je implementovat do praxe. Díky nabytým vědomostem, dovednostem a vlastnostem se stanete odborníkem ve společenském systému péče o děti, mládež, dospělé a seniory.

Těžištěm magisterského studia je metodologie výzkumu a projektování. V rámci předmětů usilujeme o transdisciplinární charakter výuky, hledání souvislostí, východisek a přístupů. Magisterské studium nabízí spoustu příležitostí, jak rozvíjet svůj potenciál. Nezapomíná ani na práci s týmem, vedení lidí a management. Nedílnou součástí jsou také metodologické předměty představující kvalitativní i kvantitativní přístup a výzkumné strategie včetně výzkumu v terénu. Součástí je praxe a projektování v týmu.

Na této stránce naleznete veškeré informace související s prezenčním navazujícím magisterským studiem.

V magisterském studiu vás čeká:
 • Metodologie (vlastní návrhy a projektování)
 • Propojení různých teoretických disciplín
 • Utváření kompetencí profesionálního sociálního pedagoga
 • Tvorba a realizace projektů
 • Zajímavá praxe včetně supervize a teoretické opory
 • Holistický přístup ke všem poznatkům
 • Důraz na týmovost
Adaptační kurz

Na začátku magisterského studia absolvujete adaptační kurz, který slouží primárně k seznámení se v kolektivu. Kurz je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s dětmi všech věkových skupin (turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, reflektivní a sebepoznávací aktivity a další).

Součástí adaptačního kurzu je také reflexe studia oboru (motivace, očekávání) a nalezení přesahů získaných poznatků, myšlenek a dovedností pro uplatnění v pedagogické praxi.

Na kurzu se naučíte:

 • Reflektovat individuální zkušenosti jako předpoklad kvalitní pedagogické práce
 • Vymezit sebepoznávací a outdoorové techniky, které vedou klienta k adaptaci na nové prostředí a lidi
 • Využít dílčí specifické formy práce s klientem ve volném čase s přesahem do vlastní pedagogické praxe
Projektování

Důležitou součástí navazujícího magisterského studia je předmět Projektování, který je rozložen do prvních dvou semestrů. Cílem předmětu je v týmové spolupráci vymyslet a realizovat projekt zaměřený na sociálně pedagogické oblasti směrem k různým cílovým skupinám.

Pod vedením vyučujících rozvíjíte dovednosti jako je projektový design a projektové řízení – od formulování problému, na které projekt reaguje, přes definici cílové skupiny, záměrů a cílů projektu až po vymýšlení dílčích aktivit a nástrojů, které budou v projektu probíhat. Součástí tvorby projektu je také založení fiktivní nestátní organizace a její registrace. V rámci druhého semestru bude projekt realizován.

Gerontagogika a aktivizace seniorů

Předmět Gerontagogika tvoří teoretickou podporu pro sociálně pedagogickou praxi v rámci předmětu Aktivizace seniorů. Senioři jsou aktuálně jednou z významných cílových  skupin sociální pedagogiky.

Prací v týmech otevřeme nejrůznější témata spojená s podporou a aktivizací seniorů a tyto zkušenosti pak aplikujete do praxe. Pro ucelené pochopení těchto náročných témat k praxím zpracováváte také vlastní dokumentaci.

Výzkumná praxe souvisí s výzkumnou částí vaší diplomové práce, kdy provádíte sběr dat, analýzu poznatků a zpracování.

Metody aplikovaného dramatu

Dalším důležitým předmětem, který rozvíjí potenciál budoucích sociálních pedagogů, jsou Metody aplikovaného dramatu. Umožní vám nahlédnout do mechanismů dramatické výchovy ve vztahu k sociálně znevýhodněným skupinám a jejich podpoře.

Zapojte se do projektů katedry

Praxe

Součástí magisterského studia je propojení výzkumné činnosti a praktické aktivity v terénu, kterou absolvujete v rámci předmětu Souvislá pedagogická a badatelská praxe (SV4MP_PX).

O praxi

Kdy praxe probíhá?

Praxi absolvujete ve 2. ročníku magisterského studia. Kompletní informace o předmětu naleznete ve výukovém kurzu moodlinky.

Kde praxe probíhá?

Praxi absolvujete v zařízení či instituci podle vlastního výběru, případně můžete využít naše partnerské organizace.

Vědecká praxe může probíhat v nejrůznějších oblastech sociální pedagogiky, sociální práce, pedagogiky volného času, v oblasti školství apod.

Jaký je rozsah praxe?

Jako praxe se počítá 60 dní praktické činnosti v terénu a výzkumného zpracovávání získaných dat. Velký rozsah praxe umožňuje důkladné a dlouhodobé poznání zkoumaného jevu, které je nezbytné pro zpracování kvalitního výzkumu.

Jaké jsou výstupy a ukončení?

Výstupem praxe je koncept výzkumné části diplomové práce, popis intervenční strategie a reflexe aplikace v konkrétním případě. Ukončení praxe (zápočet do ISu) uděluje vedoucí diplomové práce.

Více o partnerských organizacích katedry

Důležité odkazy

Na tomto místě najdete všechny důležité odkazy potřebné pro úspěšné absolvování praxí.

BOZP – Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

Součástí odborných praxí je získání znalostí ohledně bezpečnosti práce. V moodlince naleznete teoretickou kapitolu věnovanou bezpečnosti a následný online test. Test splníte jako součást studia před začátkem studijních praxí.

(pozn. heslo k moodlince je dostupné u vyučujícího předmětu)

Potvrzení o absolvování praxe a smlouvy

Praxi, kterou absolvujete během studia, dokládáte dvěma dokumenty ověřenými organizací, kde praxi absolvujete. V budoucnu se vám mohou hodit jako doložení praxe při ucházení se o zaměstnání.


Vše o praxích

Na moodlince odborných praxí naleznete veškeré informace ohledně praxí napříč celým studiem. Dozvíte se o průběhu praxe navazujícího magisterského studia i možnostech na celoživotním vzdělávání.

MOODLINKA PRAXÍ

Státnice 

Na konci bakalářského studia vás čekají Státní Závěrečné Zkoušky (SZZ). Zde naleznete všechny informace, které jsou důležité pro jejich úspěšné splnění.

Informace a harmonogram

Důležité informace k SZZ naleznete na stránkách Pedagogické fakulty.

Přihlášky

Ke státním zkouškám je nutné se včas přihlásit. Zde naleznete potřebné informace a odkazy. Podle harmonogramu si pohlídejte datum přihlášek

Přihlášky ke SZZ

Okruhy

Státní zkoušky se skládají z různých tematických okruhů. Zde naleznete aktuální seznam okruhů, které se mohou lišit podle roku imatrikulace.

Okruhy k SZZ

Diplomka 

Součástí ukončení studia je tvorba a obhajoba diplomové práce. Počínaje 2. semestrem absolvujete během studia absolvujete celkem 3 předměty diplomové práce.

Důležité odkazy

Co nepřehlédnout?

K pečlivé přípravě své diplomové práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní DP neobejdete. První odkazy směřují do moodlinky na diplomový projekt a druhý odkaz obsahuje kompletní standardy DP sepsané Jiřím Němcem, děkanem PdF.


Jak na citace?

Manuál pro citační normu APA


Prohlášení o (ne)plagiátorství

Prohlášení

Předměty k diplomové práci

3 předměty

Na diplomovou práci nejste sami a behěm studia, počínaje 4. semestrem projdete postupně 3 předměty DP, které Vás provedou celým průběhem od projektování a vymýšlení diplomové práce, přes schůzky s vedoucím práce a realizaci výzkumu, až po odevzdání a obhájení DP

 • 2. semestr – Projekt (zápočet uděluje doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.)
 • 3. semestr – Diplomová práce (zápočet uděluje vedoucí DP)
 • 4. semestr – Dokončení (zápočet uděluje vedoucí DP)

šablona předmětů dp

Odevzdání

Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu. Na fakultní úrovni neexistuje povinnost závěrečnou práci tisknout. Povinnost odevzdat výtisk práce však může být ustanovena v tzv. oborovém standardu. Pokud tedy v souladu se standardem vedoucí práce vyžaduje výtisk práce, pak se také předpokládá, že současně poskytne další instrukce (podoba a počet výtisků, čas a místo předání). Pozor, studijní oddělení výtisky prací nikdy nevybírá.

Více informací naleznete zde:
Často kladené dotazy
https://www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni/casto-kladene-dotazy/23-zaverecna-prace
Státní a závěrečné zkoušky
https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky

 

Vyjeďte s MUNI do zahraničí

Chci vyjet

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info