Doktorské studium

Získaným diplomem studium nekončí

Přidejte se k výzkumné komunitě sociálních pedagogů a zapojte se do hledání alternativních řešení problémů naší společnosti.

V doktorském programu sociální pedagogiky klademe důraz především na úzké provázání teorie, výzkumu a praxe, interdisciplinaritu, sociální angažovanost a v neposlední řadě na demokratické hodnoty naší společnosti.

Úvodní slovo garanta studijního programu

Vážení kolegové,

v souladu s příslušnými nařízeními Národního akreditačního úřadu a Masarykovy univerzity prochází původní obor Sociální pedagogika postupnou změnou. Zaprvé, tento obor se v následujících letech bude proměňovat na samostatný studijní program. Zadruhé, nová programová rada využila této příležitosti k modernizaci a jasnější profilaci doktorského studia sociální pedagogiky.

Modernizace přiblíží náš studijní program programům na úspěšných zahraničních univerzitách. Profilace pomůže lépe promítnout hodnoty brněnské školy Sociální pedagogiky, kterou reprezentuje Katedra sociální pedagogiky PdF MU, do vlastního těla studijního programu.

Změny doktorského programu vyvrcholí novou akreditací, která bude předložena nejpozději do dvou let. Nicméně již nyní pracujeme na proměnách oboru tak,  bychom našim doktorandům a doktorandkám umožnili soustředit se na jejich dizertační projekty a akademický růst. Centrem této změny je zkvalitnění spolupráce mezi studentem a jeho školitelem a internacionalizace doktorského studia.”


Váš doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
V Brně, 2018

 

Složení programové rady doktorského studia sociální pedagogiky

Předseda

 • doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. – PdF MU, Brno

Členové rady

 • doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. – FF UK, Praha
 • doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. – TF JCU, České Budějovice
 • doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. – FF MU, Brno
 • Univ.-Prof. i. R. Dr. Martin Jäggle – TF UNI Wien
 • doc. Michal Kaplánek, Th.D. – TF JCU, České Budějovice
 • doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. – FSpS MU, Brno
 • doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. – PdF MU Brno

Zástupkyně studentů doktorského studia

 • Mgr. Dagmar Krišová – PdF MU, Brno

„Vzdělávejte se a provádějte poctivý výzkum, abyste výsledky svých snah mohli použít ku prospěchu celé společnosti!“

Radim Šíp

Informace pro začínající doktorandy

Součástí doktorského studia na katedře sociální pedagogiky je vzájemná pomoc a podpora doktorandů. V začátcích svého doktorského studia se proto můžete obracet na své mentory z řad starších kolegů. Mentora si můžete vybrat podle blízkosti témat či na základě vzájemných sympatií.

Pokud potřebujete základní pomoc a orientaci, obraťte se na Mgr. Dagmar Krišovou, případně sekretářku katedry Bc. Kateřinu Štěpařovou.

Předměty

Během studia doktorského programu musíte absolvovat tři skupiny předmětů:

Předměty k dizertační práci

Předměty, které plníte každý semestr a jejichž splnění vám zapíše školitel. Tyto předměty pokrývají průběžnou práci na dizertačním projektu.

 • Odborná orientace v oboru I až VIII
 • Příprava dizertační práce I až VIII

Semestrální předměty

Předměty, které jsou rozvrženy v semestrech uvedených v šabloně. Rozvrh výuky těchto předmětů bude vždy upřesněn:

 • Filozofie výchovy I, II
 • Metodologie vědecké práce I, II
 • Pedagogika jako věda o edukační realitě I, II

Ostatní předměty

Ostatní předměty, pro jejichž splnění musíte aktivně oslovit vyučující a domluvit se na konzultaci a způsobu ukončení předmětu.

Podrobné informace o průběhu doktorského studia najdete na webu Pedagogické fakulty.

Stáže, publikace a zahraniční konference

Kromě úspěšného absolvování předmětů je vaší povinností během doktorského studia splnit následující podmínky:

 • V průběhu studia strávit nejméně jeden měsíc v zahraničí (platí pro studenty prezenční formy studia)
 • Napsat dva články publikované v časopisech či sbornících zařazených do databází WoS či SCOPUS
 • Zúčastnit se aktivně dvou cizojazyčných konferencí
 • Složit zkoušky ze dvou cizích jazyků (na úrovní C1 a B1)

Vyjeďte s MUNI do zahraničí

Chci vyjet

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info