Celoživotní vzdělávání

Nabídka kurzů 

Okruhy k závěrečným zkouškám

Okruhy k závěrečným zkouškám CŽV

Zajímá vás profese asistenta pedagoga, pedagoga volného času nebo vychovatele? Přihlaste se do kurzů nebo programů, které garantuje a koordinuje Katedra sociální pedagogiky prostřednictvím Celoživotního vzdělávání. Zvolit si můžete jednosemestrové, dvousemestrové nebo třísemestrové studium, po jehož absolvování získáte osvědčení.

Celoživotní vzdělávání (dále též CŽV) je výuka na vysoké škole, při které (podle §60 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů) účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty. Účastníci programů celoživotního vzdělávání hradí výlohy spojené se studiem.

Výuka probíhá na Pedagogické fakultě MU zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny, v pátek nebo v sobotu.

Absolventi CŽV obdrží osvědčení nebo evidenční list. Jednotlivé programy CŽV jsou uskutečňovány v souladu se zákonem 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

Vyjeďte s MUNI do zahraničí

Chci vyjet

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info