Zimní kurz - Lyžák

V rámci přípravy sociálních pedagogů a pedagogů volného času nechybí praktická výuka v zimní přírodě, která je zaměřena na několik vybraných aktivit. Vedle zvládnutí základních lyžařských dovedností pro možnou aplikaci v pedagogické praxi, včetně metodiky a průpravy na lyžích a snowboardu, se studenti seznámí s dalšími druhy zimních outdoorových aktivit – zimní turistika, základní kurz lavinového nebezpečí apod.

V rámci teoretické přípravy jsou zařazeny také odborné přednášky týkající organizace výukových kurzů s kolektivem (dětí, klientů nebo studentů) a jiných klíčových témat souvisejících s danou problematikou – výstroj a výzbroj, bezpečnost a pobyt na horách apod.

Podstatou absolvování tohoto kurzu je zažít si a naučit se sám připravit zimní zážitkově orientovaný kurz s množstvím volnočasových aktivit, her a soutěží na sněhu/v zimní přírodě pod přímou supervizí odborných lektorů.

O kurzu: Kurz je osmidenní v obvyklém počtu 40 až 60 studentů

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast a zapojení do naplánovaných aktivit a programu, odevzdání písemné reflexe a hodnocení, v projektovém týmu vytvořit vlastní návrh metodiky zimního kurzu

Termín: Kurz probíhá v zimním zkouškovém období, obvykle v první polovině února