Výběrový kurz - Vodák

Integrovaný kurz pro studenty prezenční i kombinované formy studia oboru Sociální pedagogika rozšiřuje nabídku prakticky nabytých vědomostí a dovedností o specifickou oblast vodní turistiky.

Primárně je zaměřen na vodáckou průpravu a zvládání vodáckých dovedností, dále na některé aspekty přípravy a organizace vodáckého kurzu a zásady bezpečnosti. Nedílnou součástí je následná dovednost přípravy doprovodného programu (hry, soutěže, poznávací vycházky apod.)

Pod přímou supervizí odborných lektorů se seznámí a naučí vést po praktické stránce kurz zaměřený na vodní turistiku pro běžné klienty s přesahem na různé věkově a jinak specifické skupiny.

Na závěr kurzu mají studenti možnost absolvovat půldenní výcvik na závodním kanále v České Vrbné (II+ až IV), pokud není kurz naplánován na jiné destinace než Vltava a Otava.

O kurzu: Pětidenní terénní výuka v celkovém počtu 40 až 60 studentů

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast a zapojení do naplánovaných aktivit a programu, seznámení se s teorií a metodikou přípravy vodáckého kurzu, jízdy na kánoi, raftu aj. na klidné a proudící vodě, vodní turistiky a organizace a zásady bezpečnosti.

Termín: Kurz probíhá obvykle první či druhý prodloužený víkend měsíce května.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info