Letní kurz - Metoďák

Letní kurz je zařazen do výuky v závěru druhého ročníku studia v návaznosti na výuku předmětů specificky zaměřených na výchovu ve volném čase, které se prolínají napříč semestry 1. a 2. ročníku.

Kurz je metodickým a praktickým vyústěním dvouleté teoretické a dílčí praktické přípravy studentů v přednáškách a seminářích. Je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s lidmi všech věkových skupin, turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti, pohybové aktivity v přírodě, sebereflexní a sebepoznávací aktivity a metody zážitkové pedagogiky.

Studenti sami v projektových týmech vedou techniky v tematicky ukotvených blocích, zpracovávají metodiku a reflexi a hodnotící výstupy, vytváří si vlastní kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti a svých kompetencí.

Celý kurz je časově, fyzicky i psychicky náročný. Cílem je studentům nabídnout možnost vyzkoušet si, že být profesionálem zážitkově orientovaných kurzů není snadné. Studenti se pod přímou supervizí lektorů a skupinovou supervizí svých kolegů posunou ve vedení zážitkově orientovaných kurzů. Zpracují vlastní metodiku a výstupy jejich vedení v kontextu zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit.

O kurzu: Šestidenní terénní metodická výuka v obvyklém počtu 30 až 40 studentů (pět 6-8členných týmů)

Požadavky k zápočtu:

  1. Aktivní účast a zapojení do naplánovaného výcviku a programu
  2. Metodický výstup: Studenti sami vedou v blocích techniky, zpracovávají metodiku a reflexní výstupy v rámci zážitkové pedagogiky a volnočasových aktivit, vytváří si kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti
  3. Odevzdání písemné závěrečné hodnotící zprávy vlastního výstupu a výstupů dalších týmů a kolegů

Termín: Kurz probíhá v letním zkouškovém období, obvykle v prvním červnovém týdnu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info