Projekty

Aktuality z projektu progresivní vedení univerzity

V období září 2017 až prosinec 2018 byl realizován projekt Progresivní řízení univerzity, jehož cílem je přispět k posílení internacionalizace a zvýšení efektivity řízení ukrajinských vysokých škol.

Katedra sociální pedagogiky ve spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů vysokých škol a  American Council for Education s podporou ukrajinského Ministerstva školství a vědy připravila 3 intenzivní školení pro představitele středního managementu z 25 ukrajinských regionálních univerzit, které proběhlo na půdě Pedagogické fakulty MU.

První semináře a workshopy proběhly na podzim 2017 a byly zaměřeny na problematiku internacionalizace univerzit, která je nezbytnou podmínkou pro rozvoj mezinárodní spolupráce a získání nových podnětů pro efektivní rozvoj univerzity.

V únoru 2018 bylo připraveno a realizováno intenzivní vzdělávání k tématu vnitřních evaluací, které představují velmi důležitý krok v procesu zefektivnění fungování univerzit. Zavádění nových auto-evaluačních nástrojů je tedy důležitou podmínkou zvyšování kvality vzdělávání a dalšího rozvoje univerzit.

Poslední cyklus seminářů a workshopů,  který se uskutečnil v listopadu 2018,  byl věnován tématu inkluze ve vysokoškolském prostředí. Na Ukrajině tomuto tématu zatím není dána pozornost a ze strany univerzit, které se projektu účastnily, bylo o toto téma velký zájem.

Paralelně bylo realizováno i dotazníkové šetření zaměřené na zmapování stávající situace ve vybraných tématech, a v tom jaká jsou očekávání ukrajinských odborníků.

Mediální výstupy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info