Živá knihovna - na téma kvír ve vzdělávacím prostoru

  • 23. – 24. února 2024
    17:00 – 20:00

Hledá se příběh do živé knihovny

Jak se cítí kvír lidé v současném systému vzdělávání? Jak utvářet respektující prostředí na školách?

Srdečně vás zveme na tvůrčí dílnu, která poskytne prostor k vyjádření vašich osobních zkušeností a příběhů týkajících se tématu kvír v prostoru vzdělávání. Dílnu ukončíme realizací programu Živé knihovny - vyprávěním příběhů pro publikum.
Přijď zažít něco nového, poznat nové lidi a přispět k utváření respektujícího prostředí na školách.

Kdy:
Dílna

23.2. 2024 od 17:00 do 20:00 a 24.2.2024 od 9:00 do 17:00
Premiéra Živé knihovny
24.2.2024 17:00-20:00

Kde:
Prostory Pedagogické fakulty MU, Brno
Přihlášení:
Přihlásit se můžete do 31.12.2023 na e-mailu 99Dankova@seznam.cz.

Vzhledem k osobní povaze příběhů je po celou dobu součástí dílny psychoterapeutický doprovod.
Kapacita je omezená, proto se prosím přihlaste! K účasti na dílně je nutná přítomnost po oba dny. Dílna je bezplatná!

Michaela Daňková

Michaela Daňková je studentkou oboru Sociální pedagogika a volný čas na PdF MU. Absolvovala také vyšší odbornou školu v oboru sociální práce. Dlouhodobě pracuje v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Wellmez a jako lektor primární prevence na Oblastní charitě ve Žďáře nad Sázavou. Věnuje se dobrovolnické činnosti v oblasti doučování a charitativních sbírek. S konceptem živých knihoven se seznámila jako dobrovolnice projektu Konzultanti z praxe FSS OU a svůj zájem o lidské příběhy a tvůrčí práci s nimi dále rozvíjí. Jejím cílem je pomáhat lidem a přispívat k pozitivním změnám ve společnosti.Pro přihlášení na akci živá knihovna prosím napište na email do 31.12. 2023 99Dankova@seznam.cz

Lenka Polánková

Lenka Polánková působí jako odborná asistentka na Katedře sociální pedagogiky PdF MU. Zabývá se možnostmi dramatické výchovy při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami a v oblasti školní primární prevence. Specializuje se na metodu divadla utlačovaných. Aplikovala ji při práci v sociálně vyloučených lokalitách v ČR, s mladými lidmi vyrůstajícími v ústavní péči, s lidmi bez domova, s ženami se zkušeností domácího násilí a bezdomovectví, v otázkách soužití většinové a menšinové společnosti a v tématech genderu. V současnosti se věnuje uplatnění divadla fórum v programech primární prevence na školách. Je zakládající členkou Kabinetu divadla utlačovaných při PdF MU a Centra divadla utlačovaných v České republice. Působí také jako externí lektorka na Katedře výchovné dramatiky na DAMU a Katedře speciální pedagogiky na UP a jako konzultantka ostravské skupiny divadla utlačovaných OSUD při PdF OU.

Podpořeno stipendijním fondem na podporu studentských aktivit.

Těšíme se na Tebe!

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info