Interní soutěž FRMU 2019

  • 1. října 2019

Popis akce

Tematické okruhy pro rok 2019 zůstávají stejné jako v předchozích ročnících, a to:

A) Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů/oborů na úrovni předmětů/kurzů

B) Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Pro rok 2019 je interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity vyhlášena standardně pro studentské i akademické projektové záměry. Nově se však mohou do soutěže hlásit se svými projekty také všichni další zaměstnanci univerzity (v rámci tematického okruhu A). 

Novinkou je také možnost předkládat projektové záměry, které jsou cíleny na podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků (v tematickém okruhu A). Tyto projekty pak nemusí být vázány na konkrétní studijní program/obor. 

Podrobná specifikace soutěže a tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže (https://projekty.rect.muni.cz/cs/fond-rozvoje-mu/frmu-2019).

Předkládané projektové záměry musí být v souladu s prioritami Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016-2020.

Pořadatel

Odbor pro rozvoj MU

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info