Divadlem ke změně

  • 17. – 18. února 2024
    9:00 – 17:00

Dílna divadla utlačovaných na téma života kvír lidí v české společnosti

  • Zajímáš se o kvír aktivismus?
  • Chceš podniknout něco neobvyklého?
  • Víš s jakými náročnými situacemi se potýkají kvír lidé žijící v Česku?
  • Přemýšlíš, jak otevírat dialog o zkušenostech kvír lidí s veřejností?

Kdy:
17. - 18. 2. 2024 / 9:00 - 17:00
Kde:
Prostory Pedagogické fakulty MU, Brno
Přihlášení:
Pro přihlášení prosím napiš e-mail do 31.12. 2023 na arin.popelku@gmail.com

Vzhledem k osobní povaze příběhů je po celou dobu součástí dílny psychoterapeutický doprovod.
Kapacita je omezená, proto se prosím přihlašte! K účasti na dílně je nutná přítomnost po oba dny. Dílna je bezplatná!

Projekt tě zaujal, ale nevíš, co si představit pod pojmy divadlo utlačovaných a divadlo fórum? Více informací najdeš zde:

KABINET DIVADLA UTLAČOVANÝCH

Arin Popelků

Arin Popelků je studentem oboru Sociální pedagogika a volný čas na PdF MU. Dlouhodobě se zajímá o celospolečenská témata včetně genderové (ne)rovnosti a LGBTQ+ komunity. Díky působení v organizaci Junák - český skaut má dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi, obzvlášť s mladistvými. Je aktivním v aktivistické sféře LGBTQ+ komunity, a v rámci kolektivu Plusko+ se zúčastnil vzdělávacích a komunitních akcí ohledně témat genderu a sexuality. V rámci studia i mimo něj se věnuje divadlu utlačovaných. Prostřednictvím divadla fórum “Smím prosit” spolu realizoval programy primární prevence pro střední školy zaměřené na zkoumání genderových stereotypů. Účastnil se také festivalu divadla utlačovaných Divufest.

Pro přihlášení na dílnu Divadla Utlačovaných prosím napište na email do 31.12. 2023 arin.popelku@gmail.com

Lenka Polánková

Lenka Polánková působí jako odborná asistentka na Katedře sociální pedagogiky PdF MU. Zabývá se možnostmi dramatické výchovy při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami a v oblasti školní primární prevence. Specializuje se na metodu divadla utlačovaných. Aplikovala ji při práci v sociálně vyloučených lokalitách v ČR, s mladými lidmi vyrůstajícími v ústavní péči, s lidmi bez domova, s ženami se zkušeností domácího násilí a bezdomovectví, v otázkách soužití většinové a menšinové společnosti a v tématech genderu. V současnosti se věnuje uplatnění divadla fórum v programech primární prevence na školách. Je zakládající členkou Kabinetu divadla utlačovaných při PdF MU a Centra divadla utlačovaných v České republice. Působí také jako externí lektorka na Katedře výchovné dramatiky na DAMU a Katedře speciální pedagogiky na UP a jako konzultantka ostravské skupiny divadla utlačovaných OSUD při PdF OU.

Ve spoluráci s KDivU - Kabinetem divadla utlačovaných a CDU - Centrem divadla utlačovaných v České republice.
Podpořeno stipendijním fondem na podporu studentských aktivit.

Těšíme se na Tebe!

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info