Seznamovací kurz - Adapťák

Tento výukový „adaptační“ kurz absolvujete hned v úvodu studia (druhý týden semestru). Čekají vás volnočasové a zážitkové aktivity, v rámci nichž se blíže a neformálně seznámíte se svými spolužáky mimo prostředí pedagogické fakulty.

Součástí kurzu jsou také zážitkové a sebepoznávací aktivity, hry v přírodě a orientace v prostředí. Osvojíte si vybrané formy práce ve volném čase (se skupinou / jednotlivci) a na konci kurzu provedete první reflexi zvoleného oboru studia (vaše motivace ke studiu, nastavená očekávání, představy reálného uplatnění, apod).

O kurzu: Kurz je třídenní v obvyklém počtu 40 až 60 studentů

Požadavky k zápočtu: Aktivní účast a zapojení do programu, odevzdání písemné reflexe a hodnocení

Termín: Kurz probíhá v prvním či druhém týdnu podzimního semestru