Státnicové otázky

Základní informace k odevzdání tištěné
bakalářské / diplomové práce

Student je povinen do 3 týdnů před obhajobou své závěrečné práce dodat na katedru sociální pedagogiky k rukám sekretářky min. jeden výtisk pro oponenta (v kroužkové vazbě stačí). Bude-li vedoucí práce vyžadovat také výtisk, pak je třeba dodat dva kusy (pro oponenta/ku, pro vedoucí/ho).
Výtisky je možné také poslat poštou na adresu: Katedra sociální pedagogiky, PdF MU, Poříčí 7, Brno, 603 00
Na webu PdF MU jsou obecné informace k  SZZ
https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky