Tato část webu je momentálně v přípravě, informace o kombinovaném navazujícím magisterském studiu budou doplněny.
Ke studiu naleznete dostupné informace na stránkách muni.cz --> SOCPED - nMGR. KOMB.

Státnice 

Na konci bakalářského studia vás čekají Státní Závěrečné Zkoušky (SZZ). Zde naleznete všechny informace, které jsou důležité pro jejich úspěšné splnění.

Informace a harmonogram

Důležité informace k SZZ naleznete na stránkách Pedagogické fakulty.

Přihlášky

Ke státním zkouškám je nutné se včas přihlásit. Zde naleznete potřebné informace a odkazy. Podle harmonogramu si pohlídejte datum přihlášek

Přihlášky ke SZZ

Okruhy

Státní zkoušky se skládají z různých tematických okruhů. Zde naleznete aktuální seznam okruhů, které se mohou lišit podle roku imatrikulace.

Okruhy k SZZ

Diplomka 

Součástí ukončení studia je tvorba a obhajoba diplomové práce. Počínaje 2. semestrem absolvujete během studia absolvujete celkem 3 předměty diplomové práce.

Důležité odkazy

Co nepřehlédnout?

K pečlivé přípravě své diplomové práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní DP neobejdete. První odkazy směřují do moodlinky na diplomový projekt a druhý odkaz obsahuje kompletní standardy DP sepsané Jiřím Němcem, děkanem PdF.


Jak na citace?

Manuál pro citační normu APA


Prohlášení o (ne)plagiátorství

Prohlášení

Předměty k diplomové práci

3 předměty

Na diplomovou práci nejste sami a behěm studia, počínaje 4. semestrem projdete postupně 3 předměty DP, které Vás provedou celým průběhem od projektování a vymýšlení diplomové práce, přes schůzky s vedoucím práce a realizaci výzkumu, až po odevzdání a obhájení DP

  • 2. semestr – Projekt (zápočet uděluje doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.)
  • 3. semestr – Diplomová práce (zápočet uděluje vedoucí DP)
  • 4. semestr – Dokončení (zápočet uděluje vedoucí DP)

šablona předmětů dp

Odevzdání

Odevzdání

  • Tištěné BP/DP odevzdáváte paní sekretářce Kateřině Štěpařové ve dvojím vyhotovení v kroužkové či pevné vazbě. 
  • 1x pro oponenta, 1x pro vedoucího práce (pokud ved. práce chce)
  • BP/DP odevzdejte nejpozději 3 týdny před obhajobou – osobně nebo poštou na adresu: Katedra sociální pedagogiky, PdF MU, Poříčí 7, 603 00, Brno