Navazující magisterské studium – kombinované

Předměty

Sociální pedagogika | jednooborové studium

V průběhu studia splníte:

Sociálním pedagogem s přesahem

Navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika vás připraví pro celou škálu sociálně pedagogických profesí. Budete se orientovat v aktuálních trendech, naučíte se pracovat s teoretickými poznatky a aplikovat je do praxe. Stanete se odborníkem na projektování, vedení lidí a výzkum. V průběhu studia budete v týmu vytvářet a realizovat projekt. Vyzkoušíte si práci s lidmi a budete schopni pracovat se svými vizemi a předpoklady.

Magisterské studium představuje pokračování bakalářského studia, které vám pomůže ukotvit poznatky a naučit se je implementovat do praxe. Díky nabytým vědomostem, dovednostem a vlastnostem se stanete odborníkem ve společenském systému péče o děti, mládež, dospělé a seniory.

Těžištěm magisterského studia je metodologie výzkumu a projektování. V rámci předmětů usilujeme o transdisciplinární charakter výuky, hledání souvislostí, východisek a přístupů. Magisterské studium nabízí spoustu příležitostí, jak rozvíjet svůj potenciál. Nezapomíná ani na práci s týmem, vedení lidí a management. Nedílnou součástí jsou také metodologické předměty představující kvalitativní i kvantitativní přístup a výzkumné strategie včetně výzkumu v terénu. Součástí je praxe a projektování v týmu.

Na této stránce naleznete veškeré informace související s kombinovaným navazujícím magisterským studiem. Čeká vás například:

  • Metodologie (vlastní návrhy a projektování),
  • propojení různých teoretických disciplín,
  • utváření kompetencí profesionálního sociálního pedagoga,
  • tvorba a realizace projektů,
  • zajímavá praxe včetně supervize a teoretické opory,
  • holistický přístup ke všem poznatkům.

Projektování

Důležitou součástí navazujícího magisterského studia je předmět Projektování, který je rozložen do prvních dvou semestrů. Cílem předmětu je v týmové spolupráci vymyslet a realizovat projekt zaměřený na sociálně pedagogické oblasti směrem k různým cílovým skupinám.

Pod vedením vyučujících rozvíjíte dovednosti jako je projektový design a projektové řízení – od formulování problému, na které projekt reaguje, přes definici cílové skupiny, záměrů a cílů projektu až po vymýšlení dílčích aktivit a nástrojů, které budou v projektu probíhat. Součástí tvorby projektu je také založení fiktivní nestátní organizace a její registrace. V rámci druhého semestru bude projekt realizován.

Metody aplikovaného dramatu

Dalším důležitým předmětem, který rozvíjí potenciál budoucích sociálních pedagogů, jsou Metody aplikovaného dramatu. Umožní vám nahlédnout do mechanismů dramatické výchovy ve vztahu k sociálně znevýhodněným skupinám a jejich podpoře.

Zapojte se do projektů katedry

Státnice 

Na konci bakalářského studia vás čekají Státní Závěrečné Zkoušky (SZZ). Zde naleznete všechny informace, které jsou důležité pro jejich úspěšné splnění.

Informace a harmonogram

Důležité informace k SZZ naleznete na stránkách Pedagogické fakulty.

Přihlášky

Ke státním zkouškám je nutné se včas přihlásit. Zde naleznete potřebné informace a odkazy. Podle harmonogramu si pohlídejte datum přihlášek

Přihlášky ke SZZ

Okruhy

Státní zkoušky se skládají z různých tematických okruhů. Zde naleznete aktuální seznam okruhů, které se mohou lišit podle roku imatrikulace.

Okruhy k SZZ

Diplomka 

Součástí ukončení studia je tvorba a obhajoba diplomové práce. Počínaje 2. semestrem absolvujete během studia absolvujete celkem 3 předměty diplomové práce.

Důležité odkazy

Co nepřehlédnout?

K pečlivé přípravě své diplomové práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní DP neobejdete. První odkazy směřují do moodlinky na diplomový projekt a druhý odkaz obsahuje kompletní standardy DP sepsané Jiřím Němcem, děkanem PdF.


Jak na citace?

Manuál pro citační normu APA


Prohlášení o (ne)plagiátorství

Prohlášení

Předměty k diplomové práci

3 předměty

Na diplomovou práci nejste sami a behěm studia, počínaje 4. semestrem projdete postupně 3 předměty DP, které Vás provedou celým průběhem od projektování a vymýšlení diplomové práce, přes schůzky s vedoucím práce a realizaci výzkumu, až po odevzdání a obhájení DP

  • 2. semestr – Projekt (zápočet uděluje doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.)
  • 3. semestr – Diplomová práce (zápočet uděluje vedoucí DP)
  • 4. semestr – Dokončení (zápočet uděluje vedoucí DP)

šablona předmětů dp

Odevzdání

Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu. Na fakultní úrovni neexistuje povinnost závěrečnou práci tisknout. Povinnost odevzdat výtisk práce však může být ustanovena v tzv. oborovém standardu. Pokud tedy v souladu se standardem vedoucí práce vyžaduje výtisk práce, pak se také předpokládá, že současně poskytne další instrukce (podoba a počet výtisků, čas a místo předání). Pozor, studijní oddělení výtisky prací nikdy nevybírá.

Více informací naleznete zde:
Často kladené dotazy
https://www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni/casto-kladene-dotazy/23-zaverecna-prace
Státní a závěrečné zkoušky
https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky

Vyjeďte s MUNI do zahraničí

Chci vyjet

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info