Dramatická výchova

Dramatická výchova jako profilace v oboru sociální pedagogiky vás provází možnostmi užití různých dramatických metod a technik při práci ve volném čase, ve školním prostředí a se specifickými skupinami.

Dramatická výchova zkoumá problémy v naší společnosti jedinečným způsobem, který se dotýká našich emocí. Dobře připravené edukační drama nás dokáže silou našeho prožitku zasáhnout a pohnout k novým myšlenkám i jednání v životě. Profilace je směřována do oblasti tzv. aplikovaného dramatu, tedy dramatu orientovaného na proces používaný pro osobnostní či společenské změny.

Předměty

Povinně volitelné a volitelné předměty profilace Dramatická výchova  zahrnují teoretickou i praktickou přípravu:

  • Rozvoj psychosomatických dovedností (hlasová výchova, herecká výchova)
  • Vybrané metody dramatické výchovy s ohledem na jejich využití v profesi sociálního pedagoga (příběhové drama, divadlo utlačovaných, playback divadlo, divadlo ve výchově, tvůrčí psaní, vyprávění, loutka jako nástroj komunikace, improvizace pro osobnostní rozvoj, dílna se zahraničním lektorem)
  • Teoretické ukotvení specializace v dramatickém umění a systému tzv. aplikovaného dramatu

Praktické dovednosti s užitím dramatických prostředků v profesi sociálního pedagoga získáte v předmětech praxe v rámci základního studijního plánu oboru a v realizaci závěrečného dramatického projektu.