Bakalářské studium – kombinované - nástup do roku 2022

Studium, které má smysl

Obor sociální pedagogiky vás připraví na práci ve školství, neziskových organizacích, veřejném i soukromém sektoru, ale také ve firmách v oblasti lidských zdrojů. Během studia klademe důraz především na propojení teorie, výzkumu a praxe. Jako studenty kombinovaného studia vás čeká celkem 30 hodin souvislé praxe, kterou absolvujete ve vámi vybraném zařízení či instituci.

Na této stránce naleznete veškeré informace související s kombinovaným bakalářským studiem.

Předměty

Sociální pedagogika | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

Vychovatelství | jednooborové studium

Student v průběhu studia splní:

Další informace o oboru ZDE na webu MUNI 

Praxe

Předmět Souvislá pedagogická a badatelská praxe slouží pro završení plné kvalifikace sociálního pedagoga. V rámci předmětu se kombinují pedagogické a výzkumné dovednosti, máte zde prostor pro sběr a analýzu dat, jejich interpretaci, a to přímo v daném prostředí svého výzkumu.

O praxi

Kdy: Praxe je situována do 6. semestru (je možné ji absolvovat dříve)

Kde: Praxi absolvujete v zařízení či instituci dle vlastního výběru v jedné z následujících oblastí:

  • sociální pedagogika,
  • multikulturní výchova,
  • volný čas,
  • mimoškolní výchova apod.

Rozsah praxe

  • Sociální pedagogika - 70 hodin v rámci tří předmětů,
  • Vychovatelství - 30 hodin v rámci jednoho předmětu.

Výstup: Vedení detailního záznamu o souvislé praxi, který odevzdáte do moodlinky.

Detailní požadavky na výstup naleznete zde.

Důležité odkazy

Na tomto místě najdete všechny důležité odkazy potřebné pro úspěšné absolvování praxí.

BOZP – Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

Součástí odborných praxí je získání znalostí ohledně bezpečnosti práce. V moodlince naleznete teoretickou kapitolu věnovanou bezpečnosti a následný online test. Test splníte jako součást studia před začátkem studijních praxí.

(pozn. heslo k moodlince je dostupné u vyučujícího předmětu)

Potvrzení o absolvování praxe a smlouvy

Praxi, kterou absolvujete během studia, dokládáte dvěma dokumenty ověřenými organizací, kde praxi absolvujete. V budoucnu se vám mohou hodit jako doložení praxe při ucházení se o zaměstnání.


Vše o praxích

Na moodlince odborných praxí naleznete veškeré informace ohledně praxí napříč celým studiem. Dozvíte se o průběhu praxe navazujícího magisterského studia i možnostech na celoživotním vzdělávání.

MOODLINKA PRAXÍ

Státnice 

Na konci bakalářského studia vás čekají Státní Závěrečné Zkoušky (SZZ). Zde naleznete všechny informace, které jsou důležité pro jejich úspěšné splnění.

Informace a harmonogram

Důležité informace k SZZ naleznete na stránkách Pedagogické fakulty.

Přihlášky

Ke státním zkouškám je nutné se včas přihlásit. Zde naleznete potřebné informace a odkazy. Podle harmonogramu si pohlídejte datum přihlášek

Přihlášky ke SZZ

Okruhy

Státní zkoušky se skládají z různých tematických okruhů. Zde naleznete aktuální seznam okruhů, které se mohou lišit podle roku imatrikulace.

Bakalářka 

Součástí ukončení studia je tvorba a obhajoba bakalářské práce. Počínaje 4. semestrem absolvujete během studia absolvujete celkem 3 předměty bakalářské práce.

Důležité odkazy

Co nepřehlédnout?

K přípravě bakalářské práce využijte následující odkazy, které vás provedou nutnými body, bez kterých se při psaní závěrečné práce neobejdete. První odkaz směřuje do moodlinky k bakalářskému projektu a druhý obsahuje kompletní standardy pro psaní bakalářské práce sepsané děkanem Pedagogické fakulty.


Jak na citace?

Manuál pro citační normu APA


Prohlášení o (ne)plagiátorství

Prohlášení


Postup pro výběr tématu závěrečné práce

Jak založit / vybrat téma v ISU

Předměty k bakalářské práci

Na bakalářskou práci nejste sami a během studia projdete postupně třemi předměty bakalářské práce, které vás provedou celým průběhem od projektování a vymýšlení tématu, přes konzultace s vedoucím práce a realizaci výzkumu až po odevzdání a obhajobu.

šablona předmětů bp

Odevzdání

Odevzdáním práce se rozumí vložení souboru do elektronického archivu závěrečných prací v ISu. Na fakultní úrovni neexistuje povinnost závěrečnou práci tisknout. Povinnost odevzdat výtisk práce však může být ustanovena v tzv. oborovém standardu. Pokud tedy v souladu se standardem vedoucí práce vyžaduje výtisk práce, pak se také předpokládá, že současně poskytne další instrukce (podoba a počet výtisků, čas a místo předání). Pozor, studijní oddělení výtisky prací nikdy nevybírá.

Více informací naleznete zde:
Často kladené dotazy
https://www.ped.muni.cz/student/studijni-oddeleni/casto-kladene-dotazy/23-zaverecna-prace
Státní a závěrečné zkoušky
https://www.ped.muni.cz/student/bc-a-mgr-studium/statni-a-zaverecne-zkousky

Vyjeďte s MUNI do zahraničí

Chci vyjet

Worshkop

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info