Metodologie výzkumu

Jaké metody mohou pomoci náležitě zkoumat sociálně pedagogickou realitu? Na tuto základní epistemologickou otázkou se snažíme najít odpověď testováním relativně nových výzkumných metod a jejich aplikací do oblasti sociální pedagogiky.

Prohloubený zájem o netradiční analytické metody nastartoval grantový projekt Zvýšení kompetencí vědecko-výzkumných pracovníků zejména v metodologické oblasti (Nové metody výzkumu), který na naši fakultu přivedl řadu zahraničních i českých odborníků (Prof. Albert, prof. Kreitlerová,  prof. Sages, prof. Čermák, prof. Frega, Dr. Vašát a další).
Nabyté znalosti jsme dále aplikovali do vlastních výzkumů, z nichž se některé v rámci sociálně pedagogické komunity staly klíčovými.

Zmíněné výzkumy daly vzniknout několika monografiím a významným epistemologickým a metodologickým článkům, které analyzují možnosti aplikování relativně nových metod jako jsou Meaning Constitution Analysis (MCA), Vizuální metodologie a výzkumné designy založené na aplikaci teorie vědomostních prostorů (KST):

Někteří členové naší katedry se stali garanty jednotlivých témat a analytických nástrojů.

  • doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D. – obecné otázky teorie sociálních věd
  • Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. – diskurzivní analýza
  • PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. – design založený na teorii vědomostních prostorů
  • Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. – Meaning Constitution Analysis, a další

V rámci těchto specializací provádějí vyučující studenty v jejich výzkumných projektech.

Zajímá vás víc? Spojte se s námi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info