Věda a praxe

Propojujeme teorii s praxí

Výzkum, teorie a praxe jsou neoddělitelné. Praxe bez teoretického ukotvení je souborem nahodilých aktivit, věda bez dialogu se světem ústí do neužitečného formalismu. Z praxe získáváme podněty a data k budování teorií, které pak testujeme v praxi.

Oblasti výzkumu

Sociální pedagogika se zajímá o prostředí a vztahy, které různá prostředí utvářejí. Školní třída, letní tábor, ghetto, ulice či domov seniorů tvoří prostory, v nichž je nutné využívat pedagogických procesů.
Jako sociální pedagogové se proto věnujeme široké škále oblastí – od pedagogiky volného času, přes práci se znevýhodněnými osobami, integraci a inkluzi, vzdělávání minorit, gerontopedagogiku a andragogiku až po vztah školy a moci.

Přímý kontakt s vědou budujeme hned od začátku studia. Do výzkumných aktivit zapojujeme studenty doktorského, magisterského i bakalářského stupně.

V současné době se na katedře věnujeme převážně těmto výzkumům:

Aktuální výzkum na katedře

Na katedře momentálně připravujeme dva velké projekty:

  • Výzkum zaměřený na sebezkušenost, osobnostní a sociální růst (Petr Soják)
  • Výzkum výchovy ve volném čase (Jiří Němec)

Publikační činnost

Na naší katedře vzniká velké množství publikací, které se věnují praktickým i teoretickým aspektům sociální pedagogiky. Jde o knihy určené jak pro odbornou veřejnost, tak pro širší okruh sociálních pedagogů a dalších odborníků v oblasti.

Kromě publikace knih a článků (odkazy na aktuální naleznete na blogu) se v rámci postupného budování odborné identity aktivně podílíme na vydávání prvního českého odborného recenzovaného časopisu Sociální pedagogika.

Připravujeme absolventy na skutečnou práci

Díky hluboké teoretické znalosti a těsnému kontaktu s praxí nacházejí naši absolventi uplatnění například jako pedagogové volného času v SVČ Lužánky, jako sociální pracovníci v Kanceláři veřejného ochránce lidských práv, průvodci v lesních školkách (např. Lištička), nebo jako sociální pedagogové ve školách (např. ZŠ Sirotkova, Brno).

V rámci praxí, stáží a ve výuce spolupracujeme s řadou významných institucí v Brně i zbytku republiky. Aktuálně spolupracujeme s organizacemi:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info