Spolupracujeme

Spolupracujeme v Česku

Naše katedra již několik let spolupracuje s řadou českých organizací, spolků a institucí. Také mnozí absolventi jsou zaměstnáni v těchto organizacích a s katedrou dodnes udržují kontakt.

Spolupráce na výuce

Na supervizi a evaluaci jednotlivých praxí se podílejí kromě našich vyučujících také externisté. Externí spolupracovníky zapojujeme i do běžné výuky, neboť nabízejí jedinečné zkušenosti, dovednosti a znalosti, které mohou studentům předat. Pomáhají nám také s pořádáním konferencí a seminářů.

V psychologických disciplínách pravidelně studentům přednáší odborníci ze školských poradenských pracovišť a krizových center.

Spolupracujeme v zahraničí

Zahraniční odborníci spolupracují s naší katedrou na výzkumných a rozvojových projektech, v rámci učitelských mobilit v programu Erasmus+ a stáží Erasmus+. Experty ze zahraničí zveme také na samostatné přednáškové bloky nebo do výuky konkrétních předmětů jako je Sociální pedagogika, Multikulturní výchova, Teorie a metodika výchovy a další.

Zahraniční kolegové

V poslední době s námi spolupracovali tito zahraniční kolegové:

Mezinárodní projekty

Naše katedra je zapojena do řady mezinárodních projektů a spoluprací se zahraničními univerzitami a institucemi.

Česko-polské dny

Od roku 2000 funguje spolupráce s univerzitou ve Wroclawi v rámci Česko-polských dnů, kde se řeší zejména historicko-sociální témata. Ta jsou prezentována na konferenci a následně publikována v Czech-Polish Journal, který najdete na stránkách ped.muni.cz

Sociálně pedagogické centrum v Angole

V letech 2006 až 2012 probíhala intenzivní spolupráce s pedagogy z provincie Bié v Angole v rámci projektu zaměřeného na vzdělávání a pedagogiky volného času. Součástí projektu byla výstavba Sociálně pedagogického centra v Kuitu.

Spolupráce na Krymu

V letech 2011 až 2013 jsme navázali spolupráci s Ministerstvem školství na Krymu, s univerzitami v Simferopolu a v Jaltě a s celou řadou škol a školských zařízení.

Program Aktion

  • Od roku 2011 spolupracujeme s Vídeňskou univerzitou v rámci projektů Aktion, s výraznou podporou zapojení studentů a doktorandů.

Spolupráce na Ukrajině

Od roku 2011 spolupracujeme také s řadou institucí na Ukrajině.

Vše o projektech Lidé na katedře

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info